Principals

Sameep
Padora
Aparna
Dhareshwar
Vami
Koticha

Team

Nikita
Padora

Associate Architects

Sakshi
Ghulati
Kunal
Sharma
Aayushi
Joshi

Senior Architects

Rohan
Bhagat

Team

Prajwal
Deshpande
Raveena
Deshpande
Shivani
Dhurkunde
Wipra
Gada
Yashvi
Gala
Omkar
Gajare
Aum
Gohil
Vaibhav
Jain
Kunal
Kadu
Armiya
Khan
Vedant
Khedekar
Harshit
Laddha
Saloni
Mahajan
Avani
Mandpe
Santhosh
Narayanan
Atharva
Rotkar
Tvisha
Ranpuria
Sakshi
Shah
Bansi
Shah
Dhanvi
Shah
Mridula
Sundaram
Deebak
Tamilmani
Sadhvi
Vanjare
Rima
Zanzmeria
Anil
Dhulap
Sumit
Pendhari